English version

LISA.lims - Reference

Již více než 100 zákazníků po celé Evropě si od roku 1991 vybralo a úspěšně implementovalo aplikaci LISA. Dlouhodobá loajalita zákazníků a extrémně pozitivní odezva zákazníků podtrhují kvality metod implementace T&P projektů a hlavně služeb podpory po implementaci systému.

Pravidelná uživatelská setkání a speciální zájmové skupiny (special interest groups, SIG) pro řešení problémů nabízejí platformu pro aktivní a především interaktivní uživatelskou účast na dalším vývoji LISA. Úroveň uspokojení našich zákazníků je vyjádřen velkým zájmem o tyto aktivity. To ukazuje, že vývoj aplikace LISA je řízen nejen technologickými požadavky, ele obzvláště praktickými zkušenostmi našich uživatelů.

Seznam referencí