English version

LISA.lims - proLISA.lims moduly

Proč moduly proLISA? Moduly proLISA optimalizují laboratorní pracovní postupy a redukují nezbytnou administrativní režii laborantů. Možnosti nabízené moderními technologiemi pomáhají urychlit a racionalizovat laboratorní pracovní postupy pomocí elektronických procesů s redukcí tiskových výstupů.

Moduly proLISA zprostředkovávají součinnost v následujících oblastech:

» Elektronická archivace zpráv a správa dokumentů (DMS)
» Mobilní pořizování dat
» RoSy - systémová archivace surových dat
» Testování stability
» Modul webových služeb